Een forum voor de Electrified Online community

maandag 24 mei 2021 - 961 woorden, 5 min read

Sinds kort bestaat er een nieuw online platform voor liefhebbers van elektrische auto's: Electrified Online. Voor deze community heb ik een forum gerealiseerd met het opensource NodeBB softwarepakket.

Tot het jaar 2012 heb ik veel gewerkt met phpBB voor het opzetten van online fora (bijvoorbeeld voor de Civic Club Holland, nu Honda Community Nederland). Na deze periode liep het gebruik van fora fors terug door de opkomst van social media. Veel mensen voerden vervolgens de discussies op Facebook.

Het doel

Nu het gebruik van social media, met name Facebook, terugloopt, groeit de behoefte van mensen om kennis op een andere manier uit te wisselen. Het doel van Electrified Online is om liefhebbers van elektrische auto’s samen te brengen, zowel fysiek op evenementen als digitaal op internet. Electrified Online is actief op diverse social media, maar deze voorzien niet in de mogelijkheid om autoliefhebbers direct met elkaar in contact te brengen. Daarom is er voor gekozen om een forum op te zetten. Op die manier hoopt mijn klant daar de autofans met elkaar in contact te brengen.

Het forum is te bezoeken op https://forum.electrified.online.

NodeBB

Naast NodeBB heb ik in mijn vooronderzoek ook andere forum software bekeken:

Mijn advies was om te kiezen voor Discourse of NodeBB. Beide software worden actief doorontwikkeld en er is voldoende documentatie te vinden over hoe je deze moet installeren en onderhouden. Mijn klant maakte de keuze voor NodeBB, omdat de visuals van andere NodeBB fora, hem wel aanspraken.

Tech stack

De gebruikte software in de opbouw van backend naar frontend.

 1. CentOS 7 met Nginx webserver
 2. Node.js via NVM
 3. Redis database
 4. NodeBB software
 5. Supervisord

Maatwerk thema

Alle NodeBB thema’s zijn gebouwd op basis van het Bootstrap 3 framework. Een van de vier standaard nodeBB thema’s heb ik gebruikt als basis voor een maatwerk thema voor Electrified Online: het Vanilla thema. In het thema heb ik de header met het menu en de footer overgenomen van de reeds bestaande website. Daarnaast heb ik het ontwerp van de categorien aangepast door foto’s toe te voegen en de titel hierop te centreren.

Electrified Online NodeBB forum

De code van het thema staat op mijn Github en kan dus door iedereen gebruikt worden: https://github.com/Sebastix/nodebb-theme-electrified/.

Technische uitdagingen en oplossingen

De hele technische scope van dit project was nieuw voor mij, aangezien mijn ervaring met Node.js applicaties summier was. Daarnaast heb ik de keuze gemaakt om een testomgeving vanaf nul op te bouwen. Dit had ik nog niet eerder gedaan met CentOS in combinatie met Nginx, Redis, Node.js en andere software.

Continues deployment met Gitlab

Voor het doorvoeren van wijzingen en updates op het forum heb ik ervoor gekozen om dit zoveel mogelijk te automatiseren via Gitlab. In dit deployment proces heb ik ingesteld dat er altijd eerst een backup wordt gemaakt van het forum.

mkdir -p /home/electrified/forum.electrified.online/backups/"$(date +"%Y%m%d")"

cp /var/lib/redis/dump.rdb /home/electrified/forum.electrified.online/backups/"$(date +"%Y%m%d")"/dump.rdb

cp -r /home/electrified/forum.electrified.online/public/uploads/home/electrified/forum.electrified.online/backups/"$(date +"%Y%m%d")"/

Daarna worden de package.json en package-lock.json gekopieerd naar het project en worden deze geinstalleerd met npm ci.

Als laatste stap wordt het upgrade commando in nodeBB uitgevoerd en wordt het forum herstart met Supervisord.

/home/electrified/forum.electrified.online/nodebb upgrade

supervisorctl restart forum.electrified.online

Development omgeving met Docker

Het opzetten van een development omgeving op mijn Macbook Pro met Docker was een lastige puzzel. In mijn zoektocht naar een logische opzet, vond ik verschillende oplossingen. Elke oplossing had wel een minpunt, dus heb ik ervoor gekozen om een eigen Docker setup uit te werken op basis van verschillende opzetten en Docker Compose. Hieronder vind je de code snippets van deze setup uit het project.

docker-compose.yml

# https://github.com/rez0n/docker-nodebb
version: '3.5'
services:
 nodebb:
  container_name: nodebb
  build:
   context: .
   dockerfile: Dockerfile
  restart: unless-stopped
  environment:
   URL: "http://localhost"
   DATABASE: "redis"
   DB_NAME: "0"
   DB_HOST: "redis"
   DB_PORT: "6379"
  volumes:
   - ./data/nodebb:/data
  networks:
   - nodebb
  ports:
   - "4567:4567"

 redis:
  container_name: redis
  image: redis
  restart: unless-stopped
  volumes:
   - ./data/redis:/data
  networks:
   - nodebb

networks:
 nodebb:
  driver: bridge

Dockerfile

FROM node:lts

RUN mkdir -p /usr/src/app
RUN mkdir -p /data
WORKDIR /usr/src/app

ARG NODE_ENV
ENV NODE_ENV $NODE_ENV

COPY install/package.json package.json

RUN npm install \
  && npm cache clean --force

# Install grunt-cli
RUN npm install -g grunt-cli

COPY . /usr/src/app

VOLUME /data
COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
RUN chmod +x /entrypoint.sh
ENTRYPOINT [ "/entrypoint.sh" ]

ENV NODE_ENV=development \
  daemon=false \
  silent=false

EXPOSE 4567

entrypoint.sh

#!/bin/bash
set -e

if ! [ -e /data/config.json ]; then

  if [ -n "$DATABASE" ]; then

    if [ "$DATABASE" == "redis" ]; then
      url=$URL database=$DATABASE redis__database=$DB_NAME redis__password=$DB_PASSWORD redis__host=$DB_HOST redis__port=$DB_PORT node app --setup --series
    elif [ "$DATABASE" == "mongo" ]; then
      url=$URL database=$DATABASE mongo__username=$DB_USER mongo__password=$DB_PASSWORD mongo__host=$DB_HOST mongo__port=$DB_PORT node app --setup --series
    fi

  else
    echo "Database setting is invalid"
  fi

  cp config.json /data/config.json \
  && ln -s /data/config.json /usr/src/app/config.json
else
  # Link config file (in cases when you recreated container)
  if [ ! -e /usr/src/app/config.json ]; then
    ln -s /data/config.json /usr/src/app/config.json
  fi

fi

if [ ! -e /data/uploads ]; then
  mv /usr/src/app/public/uploads /data/uploads \
  && ln -s /data/uploads /usr/src/app/public/uploads
else
  rm -rf /usr/src/app/public/uploads \
  && ln -s /data/uploads /usr/src/app/public/uploads
fi

if [ ! -e /data/package.json ]; then
  mv /usr/src/app/package.json /data/package.json \
  && ln -s /data/package.json /usr/src/app/package.json
else
  rm /usr/src/app/package.json \
  && ln -s /data/package.json /usr/src/app/package.json
fi

# Custom theme nodebb-theme-electrified
if [ ! -e /data/nodebb-theme-electrified ]; then
  cp -r /data/nodebb-theme-electrified /usr/src/app/node_modules/nodebb-theme-electrified \
  && ln -s /data/nodebb-theme-electrified /usr/src/app/node_modules/nodebb-theme-electrified
else
  rm -rf /usr/src/app/node_modules/nodebb-theme-electrified \
  && ln -s /data/nodebb-theme-electrified /usr/src/app/node_modules/nodebb-theme-electrified
fi

# Custom templates
if [ ! -e /data/templates ]; then
  cp -r /data/templates /usr/src/app/templates \
  && ln -s /data/templates /usr/src/app/templates
else
  rm -rf /usr/src/app/templates \
  && ln -s /data/templates /usr/src/app/templates
fi

if [ -f config.json ]; then
  /usr/src/app/nodebb build --series
# # Update NodeBB
# /usr/src/app/nodebb upgrade -mips
  /usr/src/app/nodebb dev
fi

exec "$@"

Het resultaat

Het maken van het forum was een leerzaam proces, omdat ik veel nieuwe technische zaken heb aangeraakt. Het resultaat staat online op https://forum.electrified.online.


Sebastian Hagens | creative developer