Bitcoin als consensus netwerk

zondag 27 december 2020

Wouter Constant legt uit wat Bitcoin is. Dat het meer is dan alleen een peer-to-peer betaalmiddel. Opgepikt in de Satoshi Radio Telegram groep waar Wouter zijn uitgesproken scherpe visie ook altijd klaar heeft staan.

Wat behelst Bitcoin vanuit een sociaal oogpunt?

De economie in Bitcoin en Bitcoin in de economie

Bitcoin, techniek en consensus


Sebastian Hagens | creative developer